Urządzenia elektroniczne

Budowa i działanie lampy sodowej

Niewątpliwie lampa sodowa wysokoprężna gwarantuje ujrzenie całego spektrum światła podobnego do promieni słonecznych. Zatem szerokie spektrum światła oddaje naturalny kolor oświetlenia oraz znalazł szerokie zastosowanie w działalności człowieka. Lampy sodowe są stosowane do oświetlenia ulic czy hal produkcyjnych.

Jak jest zbudowana lampa sodowa?

Lampa sodowa to inaczej lampa wyładowcza, w której zachodzą procesy wyładowcze. Lampa wyróżnia się pomarańczowym światłem, które powstaje poprzez wyładowania pary sodu. Zależnie od ciśnienia lampy sodowe można podzielić na niskoprężne oraz wysokoprężne.

Lampa sodowa niskoprężna jest zbudowana z jarznika, w którym znajduje się metaliczny sód i mieszkanka gazów. Z kolei lampy sodowe wysokoprężne także posiadają jarznik, ale wykonany jest on już z materiałów ceramicznych.

Tego typu lampy sodowe świecą barwą żółtą- złocistą. Tak więc wszystkie lampy sodowe działają w oparciu o jarznik, który jest wytworzony z różnych tworzyw. Ze względu na ich długą żywotność oraz energooszczędność, z czasem zastąpiły lampy rtęciowe.

Jak działa żarówka sodowa?

Każda żarówka sodowa zaczyna działać dzięki wyładowaniom. Otóż światło wewnątrz lampy sodowej uzyskuje się tylko przez procesy wyładowcze. Mianowicie środowiskiem wyładowczym lampy sodowej są oczywiście opary sodu, które znajdują się pod wysokim ciśnieniem.

W dalszym etapie podczas wyładowania w gazie tworzy się energia. Zważywszy na zawarte w lampach sodowych pierwiastki chemiczne, lampy te dają pomarańczowe światło o długości fali przekraczającej 580 mn.